HEJMs menyer:

Gruppmenyer 2020

Gruppmenyer är ämnade för grupper om minst 15 personer. Gruppen bör ha gemensamt menyval och menyn bör beställas minst en (1) vecka på förhand. Matallergier och slutgiltiga antal personer meddelas senast tre (3) dagar innan besöket. Menyn DITT VAL kan gruppen på förhand välja mellan två varmrätter. Mat faktureras enligt på förhand meddelat personantal. Specialdieter tas alltid i beaktande.

Vi hjälper gärna till med utvalda drycker till alla maträtter.

Om Ni har frågor eller speciella önskemål, tag då gärna kontakt med oss.